سایت اختصاصی وحید هاشمیان برای همه دوستان و دیگر ملی‌پوشان ایرانی سال خوبی را آرزو می‌کند.