> قهرمان شنای ایرانی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.lordofsea.com
عنوان انگليسى lordofsea
عنوان فارسى قهرمان شنای ایرانی
توضيحات سایت اختصاصی آقای علی شادلو که عرض دریای خزر را با شنا طی نمود و رکورد جهانی خود را ثبت نمود.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader