گروه کوهنوردی جوپار اولین گروه مدون است که پس از هیات کوهنوردی در استان کرمان شکل گرفت و توانست قسمتی از رسالت کوهنوردی جنوب شرق ایران را بر دوش گیرد. این گروه در خرداد ماه 1366 تاسیس و در آغاز با پنج عضو فعالیت خود را آغاز کرد. اعضای هیات موسس گروه مجید شیخ بهایی، حبیب الله عبدالهی، رسول زندی و مهدی جدیدالاسلامی بودند.