آموزشگاه کوهنوردی فلات قاره قزوین برای ارائه خدمات آموزشی به کلیه کو هنوردان و علاقه مندان طبیعت گردی و ورزشهای کوهستانی تاسیس شده است. محور عمده خدمات آموزشگاه ، برگزاری دوره های آموزشی در همه ی زمینه ها مرتبط با کوهستان و محیط های طبیعی است . علاوه بر این ، آموزشگاه با برگزاری جلسات آموزشی هفتگی ، تور ها و صعود های آموزشی ، انتشار مقالات و کتاب های مرتبط با ورزشهای کوهستانی، برگزاری همایش ها و ... به گسترش رویکرد علمی در کوهنوردی و ورزشهای کوهستانی اهتمام دارد . عرصه فعالیت آموزشگاه در آغاز تاسیس،استان قزوین بود ولی در حال حاضر، دوره های آموزشی ما در استان های مختلف کشور برگزار می شود و بر این باوریم که می توانیم خدمات خود را در هر گوشه از میهن عزیزمان با کیفیت بهینه به مخاطبان و علاقه مندان ارائه کنیم .