نشانی ساختمان مرکزی تهران - خیابان کریمخان زند، خیابان آبان جنوبی، نبش سپند، ساختمان مرکزی شرکت ملی گاز ایران <br /> صندوق پستی 4533-15875<br /> 4694-11365 <br /> تلفن 84870-021 <br /> نمابر 88824750-021 <br /> پست الکترونیک info@nigc.ir <br /> وب‌سایت رسمی www.nigc.ir <br /> 1386/2/19