آفتاب
نشانى اينترنتى http://mobile.pec.ir
عنوان انگليسى mobile.pec
عنوان فارسى شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
توضيحات در راستای استفاده از فناوری‌های تلفن همراه بانک پارسیان اقدام به ارایه خدمات پرداخت از طریق تلفن همراه نموده است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader