نمایندگی انحصاری کمپانی آتن تایوان در ایران ـ راه اندازی و سازنده تجهیزات سالنهای کنفرانس پیشرفته<br /> طراحی نرم افزار و سخت افزار های خاص برای سیستم های نظارت و کنترل <br /> طراحی و اجرای سیستم های میکرو کنترولری <br /> طراحی و ساخت انواع سیمولاتورها<br /> اتوماسیون سالنهای جوجه کشی <br /> راه اندازی سالن جلسات مدرن(V.I.P ROM) <br /> سیستمهای SCADA