آدرس کامل : یزد-چهارراه فرهنگیان-بلوار شهید سیدمحمد پاکنژاد-خیابان پرورش<br /> <br /> تلفن : 5-7243021-0351