> شرکت گاز استان یزد
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.yazd-gas.ir
عنوان انگليسى yazd-gas
عنوان فارسى شرکت گاز استان یزد
توضيحات یزد به عنوان یکی از قدیمی ترین کانونهای کار، تلاش و سازندگی از جایگاه ویژه ای در سطح کشور برخوردار است. پیشینه یزد آکنده از پایمردی مردمانی پارسا و سخت کوش می باشد که به رغم طبیعت گرم و خشک این دیار کمر همت بسته و عزم را جزم نموده تا به برکت تعهد و پشتکار خود نام شهر و دیار خود را بلند آوازه گردانند. فرایند این حرکت دستیابی به موفقیتهای چشمگیر در کلیه زمینه ها به ویژه در بخش صنعت و معرفی استان به عنوان یکی از قطبهای صنعتی کشور است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader