شرکت ستاک با هدف فعالیت در زمینه طراحی، تولید و اجرای سیستم های جامع مکانیزه اعم از نرم افزاری و سخت فزاری و با تمرکز ویژه بر روی سیستم های مبتنی بر وب از سال 1380 فعالیت خود را در حوزه ICT آغاز نموده و در سال 1385 ذیل شماره 20615 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است. <br /> این شرکت از بدو تاسیس با بهره گیری از استانداردها و متدهای جدید تولید نرم افزار و با پشتوانه تیم فنی متشکل از کارشناسان ارشد نرم افزار و متخصصین با تجربه مرتبط توانسته است پروژه های متعددی را منطبق بر آخرین دستاوردهای علمی و فنی روز در تولید نرم افزار به مرحله اجرا درآورد.