> سازمان انتقال خون استان یزد
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.yazdbto.ir
عنوان انگليسى yazdbto
عنوان فارسى سازمان انتقال خون استان یزد
توضيحات هدف سازمان انتقال خون
مهم ترین هدف سازمان انتقال خون تامین خون و فرآورده های خونی سالم با بهترین کیفیت استاندارد و مطابق با موازین تعیین شده بین المللی برای بیماران و نیازمندان است. سازمان انتقال خون بعنوان تنها مرکز تأمین کننده خون و فرآورده های آن در سراسر کشور سعی دارد تا از طریق جمع آوری خون در مراکز اهدای خون و توزیع آن به بیمارستانها و سایر مراکز درمانی به این مهم دست یابد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader