> شهرداری مهریز
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.shahrdarimehriz.ir
عنوان انگليسى shahrdarimehriz
عنوان فارسى شهرداری مهریز
توضيحات شهرداری مهریز با قدمتی بالغ بر 40 سال یکی از باسابقه ترین شهرداریهای استان یزد می باشد و تعداد 100 نفر پرسنل دارد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader