> شرکت آب و فاضلاب استان یزد
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.abfayazd.com
عنوان انگليسى abfayazd
عنوان فارسى شرکت آب و فاضلاب استان یزد
توضيحات شرکت آب و فاضلاب استان یزد در تاریخ نهم مهرماه 1370 بر اساس مفاد قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب یازدهم دی ماه 1369 مجلس شورای اسلامی تشکیل گردید . سهامداران شرکت در حال حاضر شهرداریهای استان یزد ، شرکت صنایع برق و آب صبا و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور می باشند
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader