> انجمن دانش‌آموختگان استعدادهای درخشان یزد
آفتاب
نشانى اينترنتى http://news.sampad.info
عنوان انگليسى news.sampad
عنوان فارسى انجمن دانش‌آموختگان استعدادهای درخشان یزد
توضيحات خانه کتاب علوی یزد که نماینده مؤسسه علوی تهران در یزد است طی تفاهم‌نامه‌ای با انجمن برای سمپادی‌های عضو انجمن که از آزمون‌ها و محصولات آن نمایندگی استفاده کنند تخفیف ویژه‌ای قائل شده است که این استفاده با ارائه کارت عضویت یا معرفی‌نامه انجمن معتبر است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader