> مدیریت کتابخانه های عمومی استان مرکزی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.markazi.iplf.ir
عنوان انگليسى markazi.iplf
عنوان فارسى مدیریت کتابخانه های عمومی استان مرکزی
توضيحات نوزدهمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان شازند روز دوشنبه بیست نهم مرداد ماه سالجاری به ریاست جناب آقای عسگری ـ‌ سرپرست فرمانداری و رئیس محترم انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان شازند و با حضور جناب آقای مطیعی ـ مدیرکل محترم کتابخانه های عمومی استان مرکزی و سایر اعضای محترم انجمن در محل فرمانداری شهرستان مذکور تشکیل شد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader