نوزدهمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان شازند روز دوشنبه بیست نهم مرداد ماه سالجاری به ریاست جناب آقای عسگری ـ‌ سرپرست فرمانداری و رئیس محترم انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان شازند و با حضور جناب آقای مطیعی ـ مدیرکل محترم کتابخانه های عمومی استان مرکزی و سایر اعضای محترم انجمن در محل فرمانداری شهرستان مذکور تشکیل شد.