> اداره کل راه آهن اراک
آفتاب
نشانى اينترنتى http://arak.rai.ir
عنوان انگليسى arak.rai
عنوان فارسى اداره کل راه آهن اراک
توضيحات این اداره کل از ایستگاه محمدیه تا دورود با خطوط اصلی به طول تقریبا 360 کیلومتر در 3 استان قم، مرکزی و لرستان واقع شده که مرکز این اداره کل در اراک قرار دارد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader