> آموزشکده فنی و حرفه ای امیرکبیر اراک
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.arakamk-uni.ir
عنوان انگليسى arakamk-uni
عنوان فارسى آموزشکده فنی و حرفه ای امیرکبیر اراک
توضيحات آدرس کامل : اراک - کوی امیریه - آموزشکده فنی و حرفه ای امیر کبیر اراک
تلفن : 3680073 , 3680074 (0861)
نمابر : 3672006 (0861)
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader