آدرس کامل : اراک - کوی امیریه - آموزشکده فنی و حرفه ای امیر کبیر اراک <br /> تلفن : 3680073 , 3680074 (0861) <br /> نمابر : 3672006 (0861)