> سازمان نظام صنفی رایانه ای استان مرکزی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.nsrmarkazi.org
عنوان انگليسى nsrmarkazi
عنوان فارسى سازمان نظام صنفی رایانه ای استان مرکزی
توضيحات آدرس:
خیابان شهید شیرودی - روبروی سازمان انتقال خون - جنب بانک سپه
3819737438

تلفن: 3137338-0861
نمابر: 3137338-0861
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader