آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.tirajeh.net
عنوان انگليسى tirajeh
عنوان فارسى کانون تبلیغات و آگهی تیراژه
توضيحات طراحی گرافیک، نقش قالی، عکاسی، مدیر و مشاور تبلیغات، لیدر تورهای گردشگری
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader