مرکز Collingwood در سال ۱۹۹۴ در یکی از دانشگاه‌های ولز پایه‌گذاری شد. هدف این سایت ارتقا بخشیدن تحقیقات درباره‌ی فلسفه‌ی R.G.collingwood می‌باشد. این سایت روی مقاله‌های ایده‌آلیست‌های انگلیس تمرکز کرده است و شما می‌توانید درباره‌ی سیاست ، اخلاق ، فلسفه‌های اجتماعی و سیاسی ، ایده‌های مختلف در تاریخ و جامعه‌شناسی اطلاعاتی به‌دست آورید.