> اداره کل بیمه خدمات درمانی کرمانشاه
آفتاب
نشانى اينترنتى http://ks.msio.org.ir
عنوان انگليسى ks.msio.org
عنوان فارسى اداره کل بیمه خدمات درمانی کرمانشاه
توضيحات کرمانشاه ، سرزمین همسال با روزگار و با سرگذشتی پرشیب و فرازاست که آثار هزاران ساله زندگی انسانی را در کنار برترین و بهترین نشانه های تمدن و فرهنگ ایران زمین چون امانتی دیرین در سینه خویش جای داده است
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader