> اداره کل ثبت احوال استان کرمانشاه
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.nocr-ks.ir
عنوان انگليسى nocr-ks
عنوان فارسى اداره کل ثبت احوال استان کرمانشاه
توضيحات وظایف اداره ثبت احوال به قرار ذیل است
الف - ثبت ولادت و صدور شناسنامه
ب- ثبت واقعه فوت وصدور گواهی وفات
ج- تعویض شناسنامه های موجود در دست مردم
د- ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات
ه- صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه و - تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی
ز- جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن
ر- وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است .(اصلاحی-18/10/1363
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader