در اجرای ماده ١۳١ قانون کار جمهوری اسلامی ایـــران و آیین نــــامـــه هــــای مـــربـوطه<br /> هیئت موسس انجمن صنفی مهندسین و متخصصین خدمات فنی تهویه مطبوع تشکیل گردیده است<br /> لذا از کلیه همکاران محترم که مایل به عضویت و همکاری در این انجمن می باشند دعوت به عمل می آید، به آدرس : تهران - بزرگراه مدرس - بزرگراه صدر- بعد از پل (شریعتی) صدر<br /> خیابان شهید قلندری(دستور) جنوبی- خیابان شهید بختیاری جنب پاساژ سامسونگ پلاک ۲۲ طبقه همکف مراجعه یا با:<br /> <br /> تلفن : ٦- ۲۲٦٤٧١٦۳و نمابر : ۲۲٦٠٤٩٧۲ - ۲۲٦٠٤٩٦٣ ارتباط برقرار نمائید.<br /> <br /> <br /> تأسیس سال ١۳۸٦<br /> شماره ثبت انجمن در وزارت کار و امور اجتماعی ٣١٦