در این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی سرگذشت تاریخی زنان به دست آورید. این سایت کتاب‌هایی را که درباره‌ی زنان تاریخ نوشته شده به شما معرفی می‌کند. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی در مورد دزدان دریایی مرد ، دزدان دریایی زن و تاریخچه‌ی هاوایی کسب کرده و با زنان پیشکسوت و زنان معمولی که زندگی‌های غیرمعمول داشتند و زنانی که می‌توانند الگوی سایر زنان باشند ، آشنا شوید.