این سایت شما را با شرکت Asiatica آشنا می‌سازد و شما می‌توانید در این مرکز عضو شوید و در فعالیت‌های این سازمان شرکت داشته باشید. این سازمان تحقیقاتی را در مورد حقوق بشر انجام‌ داده و کتاب‌ها و مقالاتی را در زمینه‌ی حقوق بشر و مسائل مربوط به آن منتشر می‌کند. شما می‌توانید با این سازمان همکاری نموده و مقالات ، خبرها و گزارش‌های خود را به این سایت ارسال کنید. در این سایت می‌توانید مجله‌ی زنان جنوب آسیا را مطالعه کرده و درباره‌ی سایر پروژه‌های این سازمان اطلاعات گردآوری نمایید.