آفتاب
نشانى اينترنتى www.sekkehgaz.com
عنوان انگليسى yek baste chaye raygan hadye begirid...
عنوان فارسى گزسکه
توضيحات پسته سبز و خوشمزه ایران را در لفافی از عصاره ذرت و شکر و نوعی شیره گیاهی به نام ترنجبین که با عسل ناب و طبیعی دشت های پر گل قوام یافته پیچیده ایم بدون هیچ ماده شیمیایی. محصولی که ما تولید می کنیم با داشتن پروانه ساخت تحت نظارت و کنترل سازمانهای دولتی ذیربط می باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader