معرفی اماکن و جاذبه های دیدنی شهر همدان<br /> سازمان آمار و فن آوری اطلاعات شهرداری همدان در سال 1383 در دستور کار شهرداری همدان قرار گرفت و پس از انجام اقدامات لازم در این راستا از اوایل سال 1384 پس از گزینش نیروهای لازم و متخصص رسما شروع به فعالیت نمود و در حال حاضر دارای 7 واحد مجزا و تخصصی می باشد :<br /> واحد نرم افزار <br /> واحد برنامه ریزی شهری <br /> واحد آمار <br /> واحد شبکه و سخت افزار <br /> واحد پشتیبانی <br /> مرکز تحقیقات و آموزش <br /> واحد نظارت و برنامه ریزی