پست الکترونیکی info@iausk.ac.ir<br /> 0124 522 1207 : تلفن مستقیم <br /> 0124 522 3015 : فاکس <br /> مازندران - سوادکوه - دو راهی آزادمهر - دانشگاه آزاد اسلامی - صندوق پستی 155