شهر آمل<br /> اطلاعیه اداره کل امور آموزشکلیه دانشجویان مقطع کاردانی‏‏ٌ، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته که حداکثر سنوات مجاز تحصیلی ایشا ن (6 نیمسال تحصیلی برای کاردانی و کارشناسی ناپیوسته - 12 نیمسال برای کارشناسی ) به پایان رسیده است