اولین فروشگاه مجازی در مازندران باهمکاری شرکت پست - ابتدا تحویل کالا سپس پرداخت پول در محل