> بانک صادرات ایران
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.bsi.ir
عنوان انگليسى bsi
عنوان فارسى بانک صادرات ایران
توضيحات بانک صادرات ایران با سرمایه ای افزون بر16هزار میلیارد ریال و برخورداری از گسترده‌ترین شبکه شعب بانکی در داخل با 3300 شعبه ونزدیک به 30 شعبه و واحد بانکی فعال در خارج از کشور ، 56 سال است که در عرصه بانکداری و ارائه خدمات بانکی به مردم شریف میهن اسلامی می درخشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader