گمرک کرمان از سال 1348بصورت دفتر مستقل گمرکی در یک منــــــزل استیجاری آغـــــــاز بکارنمودو از ســال 1360در ساختمــــــــــــــان فعلی واقع در بلوار جمهوری اسلامی مستقرگردید.ساختما ن جدید با زیربنای 1333متر مربع بصورت ویلائی و 3 طبقه مشتمل بر 25 اتاق می باشد.