> دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
آفتاب
نشانى اينترنتى http://news.iaushk.ac.ir
عنوان انگليسى news.iaushk.ac
عنوان فارسى دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
توضيحات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در یکم اردیبهشت اردیبهشت ماه 1364 تاسیس گردید و در نیمسال دوم سال تحصیلی 65-1364اقدام به پذیرش دانشجو نمود این واحد دانشگاهی در 16 رشته در مقطع کارشناسی پیوسته ،کارشناسی نا پیوسته و کاردانی با
پذیرش862 نفر برادر و 249 خواهر و جمعا 1111 نفر دانشجو شروع به کار کرد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader