> سازمان بازرگانی استان چهار محال و بختیاری
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.chbcommerce.ir
عنوان انگليسى chbcommerce
عنوان فارسى سازمان بازرگانی استان چهار محال و بختیاری
توضيحات اداره مستقل بازرگانی استان چهارمحال وبختیاری در دی ماه 1355 تشکیل وپس ازاستخدام بخشی ازنیروی انسانی مورد نیازعملآ فعالیت خود راازاول سال 1356 آغاز نمود.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader