> سازمان امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری
آفتاب
نشانى اينترنتى http://cb.mefa.ir
عنوان انگليسى cb.mefa
عنوان فارسى سازمان امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری
توضيحات از سال 1337 تا سال 1352 استان چهارمحال و بختیاری به صورت فرمانداری کل ، تحت نظارت استانداری اصفهان اداره می گردیده است و امور اقتصادی و دارایی نیز با عنوان پیشکاری عمل می نمود.
در سال 1352 چهارمحال و بختیاری به استان تبدیل و اداره کل امور اقتصادی و دارایی نیز تشکیل گردید.این اداره تا سال 1381 با همین عنوان فعالیت داشته و از سال 1381 به سازمان امور اقتصادی و دارایی ارتقاء سطح یافته است .
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader