> سازمان صنایع و معادن استان چهارمحال و بختیاری
آفتاب
نشانى اينترنتى http://chaharmahal.mim.gov.ir
عنوان انگليسى chaharmahal.mim.gov
عنوان فارسى سازمان صنایع و معادن استان چهارمحال و بختیاری
توضيحات تدوین استراتژی ها (راهبردها) سیاست ها خط مشی ها و برنامههای توسعه صنعتی و معدنی کشور در چارچوب سیاست“های اقتصادی کشور.
تهیه و تدوین و اجرای برنامه های خاص و استراتژیک صنعتی و معدنی در بخش دولتی.
ارائه راهبرد سیاست ها تدوین مقررات استانداردها و شاخص های بهره“برداری از معادن و صنایع کشور.
نظارت بر روند فعالیت های صنعتی و معدنی در جهت تحقق سیاست ها هدف ها و اجرای برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader