دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بوکان با پیگیری مسئولین شهر و هیئت امناء رسماً پذیرش دانشجو را دو رشته برق مخابرات و کارهای عمومی ساختمان (عمران) با تعداد 80 نفر آغاز نمود . نبود فضای آموزشی کمبود استادو یکسری مسائل دیگراز مشکلات این دانشگاه دربدوتاسیس بود.در این بین آموزش پرورش شهرستان با در اختیارقرار دادن فضای آموزشی کمک شایانی به مرکز علمی نمود. که جای تقدیر و تشکر دارد .درحال حاضر با همت مسئولین پیشرفت چشمگیری در این مرکز دانشگاه حاصل شده که از جمله پذیرش دانشجو در 11 رشته<br /> کاردانی ناپیوسته و 7 رشته کاردانی پیوسته می باشد . ودر حال حاضر بالای 600 نفر دانشجو در این مرکز مشغول به تحصیل میباشند .امید است با پیگیریهای بعمل در سالهای آتی چندین رشته کارشناسی پیوسته و ناپیوسته به رشته های دانشگاهی این مرکز اضافه شود.در حال حاضردر این مرکز 7 هیئت علمی تمام وقت و حدود 50 استاد بصورت حق التدریس مشغول به کار می باشند.