اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ارومیه بعنوان بزرگترین بخش خصوصی صنعت وتجارت ومعدن استان آذربایجانغربی دربرگیرنده صنعتگران ، بازرگانان ومعدنکاران فعالیت خود را در سه زمینه فعالیتهای درون سازمانی ، استانی وبین المللی ومنطقه ای آغاز وادامه داده است .این اتاق محلی برای هم اندیشی وهماهنگی فعالان اقتصادی بخش خصوصی بوده و مخاطبان اتاق شامل گستره بسیار سازمانهای دولتی صنعتی وتولیدی و اندیشمندان و صاحب نظران وحتی مردم عادی است. در این راستا اتاق ارومیه خدمات مختلفی از جمله صدور کارت بازرگانی ،کارت عضویت ،صدور گواهی مبدا پیگیری مشکلات اعضا برگزاری جلسات مشترک با مسئولین سازمانهای دولتی ،اطلاع رسانی قوانین ،هماهنگی تورهای تجاری ونمایشگاههای خارج از کشور به اعضا خود ونظرات کارشناسان در مورد مسائل تجاری واقتصادی ارائه میدهد .