آدرس : خرم آباد خیابان انقلاب -بلوار شهدای ارتش مجتمع فرهنگی تبلیغی امام( ره( اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان <br /> تلفن 40-3240037-0661 : لرستان <br /> دورنگار : 2200444 <br /> وب سایت : www.Lorestan-Tebyan.ir