به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان لرستان ،به مناسبت میلاد فرخنده فاطمه زهرا(س)در مراسم باشکوهی از بانوان شرکت های وابسته به وزارت نیرو قدر دانی به عمل آمد .این مراسم با حضور شرکتهای تابعه وزارت نیرو متشکل از شرکت آبفا شهری،آبفا روستایی، آب منطقه ای وبرق استان برگزار گردید.