آدرس:یاسوج- خیابان شهیدآیت ا... مطهری اداره کل منابع طبیعی استان<br /> تلفن:3334718-3334611 فاکس:3334800 کدپستی:75914