> مدیریت کتابخانه های عمومی استان کهگیلویه و بویر احمد
آفتاب
نشانى اينترنتى http://yasoujketabdaran.ir
عنوان انگليسى yasoujketabdaran
عنوان فارسى مدیریت کتابخانه های عمومی استان کهگیلویه و بویر احمد
توضيحات کهگیلویه و بویراحمد از دیرباز زیستگاه مردمانی بوده که قدمت آن دست کم به هفت هزار سال پیش می رسد. مطالعات باستان شناسی نشان می دهد استقرار بشری در پیش از تاریخ ، گستره وسیعی در استان داشته است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader