> شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.abfa-kb.ir
عنوان انگليسى abfa-kb
عنوان فارسى شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد
توضيحات ایجاد تاسیسات تقسیم و توزیع آب شهری و تاسیسات مرتبط با جمع آوری ، انتقال و تصفیه فاضلاب همچنین بهره برداری از تاسیسات تامین و تقسیم و توزیع آب شهری و تاسیسات مربوط به جمع آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب به شرح ذیل بر عهده شرکت خواهد بود .
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader