این سایت راهنمای مسافرتی برای کشور پرتغال محسوب می‌گردد. اخبار مسافرتی درباره‌ی این کشور را با ورود به این سایت مورد مطالعه قرار دهید. این سایت توضیحاتی را درباره‌ی مناطق دیدنی در اختیار شما قرار می‌دهد. تاریخ ،فرهنگ ، مراکز خرید ، مراکز ورزشی و تفریحی و مکان‌های دیدنی این کشور را مشاهده می‌کنید. شما می‌توانید تاریخچه‌ی پرتحول و متزلزل این کشور را در این سایت مطالعه نمایید.