> شرکت شهرک های صنعتی استان کردستان
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.kurdiec.ir
عنوان انگليسى kurdiec
عنوان فارسى شرکت شهرک های صنعتی استان کردستان
توضيحات شرکت شهرکهای صنعتی کردستان ( سهامی خاص) در تاریخ 4 اردیبهشت ماه 1370 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 1203 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهرستان سنندج به ثبت رسیده است.
در حال حاضر شرکت شهرکهای صنعتی کردستان ( سهامی خاص ) جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت شهرکهای صنعتی ایران می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader