> فرمانداری سقز
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.saghez.gov.ir
عنوان انگليسى saghez.gov
عنوان فارسى فرمانداری سقز
توضيحات سقز یکی از شهرهای استان کردستان است که در شمال غربی سنندج و در فاصله 198 کیلومتری آن واقع است و از شمال به بوکان و از غرب به بانه و از جنوب به منطقه تیلکو و از شرق به منطقه افشار منتهی میشود .
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader