اهداف سازمان<br /> 1- تلاش در جهت تحقق بخشیدن به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.<br /> 2- تلاش در جهت ارتقای اخلاق حرفه ای در کلیه امور کشاورزی.<br /> 3- تلاش در جهت ارتقای سطح دانش، گسترش فنّآوری جدید در کشاورزی و رشته های مرتبط.<br /> 4- تلاش در جهت حفظ و پایداری محیط زیستو منابع پایه تجدید شونده ( آب و خاک، دام وطیور ، آبزیان، جنگل و مرتع ) به منظور دستیابی به توسعه پایدار.<br /> و ..