به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری لار خوش آمدید امیدواریم این پایگاه بتواند پاسخ گوی نیازهای همه مراجعین خود باشد.